Strategiset tavoitteet

1. Eri koulutusasteiden taiteenalojen yhteistyön vahvistaminen ja työnjaon selkeyttäminen

2. Oppilaitosten ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön edistäminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

  • kulttuuri- ja taidealojen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuotteistaminen aluetta palveleviksi
  • asiantuntijapalveluiksi ja palveluiden tarjonnan mallin kehittäminen ja käyttöönotto
  • kansainvälisen taiteilija- ja tutkijavaihtoverkoston rakentaminen ja siihen perustuva kulttuurivaihto
  • tarvelähtöisen aikuis- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen.

3. Eri koulutusasteiden järjestämän kulttuurialan koulutuksen ja liiketoimintaosaamisen yhteistyön tiivistäminen ja yrittäjyyden edistäminen

4. Kulttuurialan tutkimuksen, taiteellisen toiminnan ja palvelutoiminnan koordinaatio

5. Kulttuuriviennin edistäminen